Kişisel Verilerin Korunması

Güvenliğiniz bizim için önemlidir !

Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkındaki detayları sizlerle paylaşmak isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Amacı 

 

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 

  • VDF Servis ve Ticaret A.Ş.  (VDF)’nin ne tür kişisel veriler topladığını,
  • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
  • VDF’ nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
  • Kişisel Verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,
  • VDF’ nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
  • Kişisel Verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını,

açıklamaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

 

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. ve VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG’nin iştiraklerinden biri olan VDF Servis ve Ticaret A.Ş. (“VDF”) tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kredi bilgileri, ödeme bilgileri, sigorta ürünü bilgisi, poliçe bilgisi, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası vs. gibi bilgileri) sizlerden talep etmektedir.

 

Bu kişisel veriler; “VDF” nin hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

 

Aktarım İzni

 

VDF, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, Siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; şirket ortakları, grup şirketleri (ayrı ayrı VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş., VDF Faktoring A.Ş. ve VDF Filo Kiralama A.Ş.; birlikte “VDF grubu”) ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. VDF ortakları, grup bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için http://www.vdfservis.com.tr/ internet adresinden bilgi edinebilirsiniz. Faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız hakkında başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak bilgi edinebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, VDF grubuna ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. VDF grubu kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 

Müşterilerimiz, online olarak web sitelerimiz, mobil uygulamalar üzerinden veya doğrudan Şirketimiz çalışanları ile uzaklar arası iletişim yolu ile yahut yüz yüze iletişime geçerek paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 82 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

Kişisel verilerin korunması VDF için önemli bir konudur. Bu nedenle VDF, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. VDF kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla VDF’ye kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

 

VDF, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. VDF’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, VDF bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

 

VDF, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın “www.vdfservis.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda değişikliklerden haberdar olmanız için, siz değerli üye ve müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.