Raporlar

VDF Servis ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi

VDF Servis Ana Sözleşme

VDF Servis ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

VDF Servis Ana Sözleşme Tadil Metni

VDF Servis Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VDF Servis ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşme

VDF Servis ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşme

VDF İş Etiği Kuralları

VDF İş Etiği Kuralları

VDF Servis 2019 Yılına Ait Faaliyet Raporu

VDF Servis 2019 Yılına Ait Faaliyet Raporu