Raporlar

VDF Servis ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi

VDF Servis Ana Sözleşme

VDF Servis ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

VDF Servis Ana Sözleşme Tadil Metni

VDF Servis ve Ticaret A.Ş. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

VDF Servis Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

VDF Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 26.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VDF Servis Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VDF Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 26.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Hazır Bulunanlar Listesi

VDF Servis Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Hazır Bulunanlar Listesi